ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - کافی شاپ.آبمیوه بستنی

پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه کارن
مشاهده کنید
کرج

کافه کارن

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2138
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۰/۱۵
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ
مشاهده کنید
تهران / صادقیه

کافی شاپ

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2164
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :کافه رستوران هفت سنگ
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

کافه رستوران هفت سنگ

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2259
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۰۶
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :کافه گمرون قزوین
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

کافه گمرون قزوین

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2252
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۰/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :روف گاردن بام نگار سبز
مشاهده کنید
محمدیه / زیباشهر

روف گاردن بام نگار سبز

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2391
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۰۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :قهوه صدرا
مشاهده کنید
اصفهان

قهوه صدرا

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2445
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۱/۰۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافه ماژان باکارت تخفیف DS
مشاهده کنید
شیراز / خیابان عفیف آباد

کافه ماژان باکارت تخفیف DS

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2703
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه باغ چای
مشاهده کنید
اصفهان

کافه باغ چای

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2462
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافه مهتاب (طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
کرج / گوهر دشت

کافه مهتاب (طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2972
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :قیفی کارینو(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

قیفی کارینو(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

هیجان با کارت تخفیف DS

2963
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ گرام(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

کافی شاپ گرام(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3032
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
كرمان / همتی فر

کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)

هیجان با کارت تخفیف DS

3037
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / میدان جهاد

بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

3100
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )
مشاهده کنید
کرج / فردیس

کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3160
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ هتل چمران فارس
مشاهده کنید
شیراز / چمران

کافی شاپ هتل چمران فارس

تخفیف های باور نکردنی

3563
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کافه آنیل
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

کافه آنیل

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3196
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۷
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :بام رستوران فردیس(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
کرج / فردیس

بام رستوران فردیس(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3086
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی ترنج
مشاهده کنید
كرمان / بلوار هوانیروز

بستنی ترنج

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3182
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / شهرک باهنر

فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

هیجان با کارت تخفیف DS

3150
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3199
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جمهوری اسلامی

بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

3166
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان سرباز

آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3163
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :تریا بستنی گلریز(طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
كرمان

تریا بستنی گلریز(طرف قرار دادکارت تخفیفds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3164
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
تهران / دردشت

کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3306
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۲