ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - کافی شاپ.آبمیوه بستنی

پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافه ماژان باکارت تخفیف DS
مشاهده کنید
شیراز / خیابان عفیف آباد

کافه ماژان باکارت تخفیف DS

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2409
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه باغ چای
مشاهده کنید
اصفهان

کافه باغ چای

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2175
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافه مهتاب (طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
کرج / گوهر دشت

کافه مهتاب (طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2695
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :قیفی کارینو(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

قیفی کارینو(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

هیجان با کارت تخفیف DS

2678
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ گرام(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

کافی شاپ گرام(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2735
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
كرمان / همتی فر

کپل بیکر(طرف قرار دادکارت تخفیفds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2744
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / میدان جهاد

بستنی آبمیوه اسمال رشتی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2808
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )
مشاهده کنید
کرج / فردیس

کافه دیاکو(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2869
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کافی شاپ هتل چمران فارس
مشاهده کنید
شیراز / چمران

کافی شاپ هتل چمران فارس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3273
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کافه آنیل
مشاهده کنید
تهران / شهرک راه آهن

کافه آنیل

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2916
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۷
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :بام رستوران فردیس(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
کرج / فردیس

بام رستوران فردیس(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2805
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی ترنج
مشاهده کنید
كرمان / بلوار هوانیروز

بستنی ترنج

تخفیف های باور نکردنی

2903
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / شهرک باهنر

فالوده و بستنی شادل(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2869
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

آبمیوه بستنی فالوده نارنج(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2918
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جمهوری اسلامی

بستنی شادی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2886
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان سرباز

آبمیوه و بستنی شاه توت(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2880
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :تریا بستنی گلریز(طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
كرمان

تریا بستنی گلریز(طرف قرار دادکارت تخفیفds)

هیجان با کارت تخفیف DS

2878
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
تهران / دردشت

کافه عربی موعود(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

3001
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :بستنی طلاب
مشاهده کنید
علي آباد كتول

بستنی طلاب

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3117
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نمایندگی انحصاری ایس پک
مشاهده کنید
سمنان

نمایندگی انحصاری ایس پک

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3007
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :سرزمین آبمیوه و بستنی
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

سرزمین آبمیوه و بستنی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3083
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :چایخانه امیر گرگان
مشاهده کنید
گرگان

چایخانه امیر گرگان

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3068
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :سفره خانه فانوس
مشاهده کنید
تهران / نارمک

سفره خانه فانوس

هیجان با کارت تخفیف DS

3090
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :قهوه و شکلات مارس
مشاهده کنید
گرگان

قهوه و شکلات مارس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3072
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۱