ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - فرش و پرده +مرتبط

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فرش سینا(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
دورود

فرش سینا(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2540
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :پارچه سرای دی مد(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
رشت / معلم

پارچه سرای دی مد(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

هیجان با کارت تخفیف DS

2583
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فرش نگین مشهد
مشاهده کنید
سبزوار

فرش نگین مشهد

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2594
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نمایندگی مرکزی الو پرده
مشاهده کنید
شیراز / خیابان قصردشت

نمایندگی مرکزی الو پرده

هیجان با کارت تخفیف DS

2831
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
3%
کارت تخفیف DS :پرده داریوش
مشاهده کنید
اردبيل

پرده داریوش

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2756
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :گالری پرده فواد
مشاهده کنید
كردكوي

گالری پرده فواد

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3066
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فرش علاالدین (شعبه 2)
مشاهده کنید
گرگان

فرش علاالدین (شعبه 2)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3385
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فروشگاه فرش اردلان
مشاهده کنید
گرگان

فروشگاه فرش اردلان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3163
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :فرش و قالیچه علاالدین
مشاهده کنید
گرگان

فرش و قالیچه علاالدین

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3149
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فرش علاالدین (شعبه 1)
مشاهده کنید
گرگان

فرش علاالدین (شعبه 1)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3231
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فرش علاالدین (شعبه مرکزی)
مشاهده کنید
گرگان

فرش علاالدین (شعبه مرکزی)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3197
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :پرده سرای سپیده
مشاهده کنید
تاكستان

پرده سرای سپیده

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3515
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :فروشگاه فرش و موکت خدایی
مشاهده کنید
اردبيل / کاشانی-بهشتی

فروشگاه فرش و موکت خدایی

هیجان با کارت تخفیف DS

3404
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۹
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :تالار پرده یگانه
مشاهده کنید
اراك

تالار پرده یگانه

هیجان با کارت تخفیف DS

3546
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نمایندگی فرش نگین زمرد مشهد(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
سبزوار

نمایندگی فرش نگین زمرد مشهد(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

4062
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۱۴
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :گالری پرده پارادایس
مشاهده کنید
ياسوج / سطح یاسوج

گالری پرده پارادایس

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

4498
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :فرش بزرگ مهر(شفیع نژاد)
مشاهده کنید
ياسوج / سطح یاسوج

فرش بزرگ مهر(شفیع نژاد)

تخفیف های باور نکردنی

4329
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۳۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :تولیدی بالش وپشتی حسینی(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
ياسوج / سطح یاسوج

تولیدی بالش وپشتی حسینی(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

5086
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۵
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :گالری پرده صدف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
ياسوج / سطح یاسوج

گالری پرده صدف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

4514
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۰
پذیرنده DS
45%
کارت تخفیف DS :گالری فرش حدادی
مشاهده کنید
شیراز / بلوار صنایع

گالری فرش حدادی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

4670
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :پرده سرای یزدان
مشاهده کنید
بروجرد

پرده سرای یزدان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

6442
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۹/۰۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :پرده ابریشم
مشاهده کنید
تهران / شهرک اکباتان

پرده ابریشم

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

7572
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۰