ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - ورزش و باشگاه واستخر

پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :سالن اسکواش (طرف قرار دادکارت تخفیفds)
مشاهده کنید
اراك

سالن اسکواش (طرف قرار دادکارت تخفیفds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2207
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :لوازم ورزشی آرساس قزوین(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

لوازم ورزشی آرساس قزوین(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

هیجان با کارت تخفیف DS

2659
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مجموعه ورزشی البرز
مشاهده کنید
فردیس

مجموعه ورزشی البرز

تخفیف های باور نکردنی

2377
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان نگین کاشان
مشاهده کنید
كاشان

باشگاه فرهنگی ورزشی بانوان نگین کاشان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2493
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۵
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :باشگاه پینت بال سیمرغ باکارت تخفیف DS
مشاهده کنید
شیراز / فلکه گاز

باشگاه پینت بال سیمرغ باکارت تخفیف DS

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2655
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۰/۱۱
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :باشگاه بیلیارد ویرا
مشاهده کنید
سبزوار

باشگاه بیلیارد ویرا

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2579
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۲
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :استخر پردیس پزشکان
مشاهده کنید
كرمان / بلوار پزشک

استخر پردیس پزشکان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2582
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :استخر صبا
مشاهده کنید
كرمان / شهرک مطهری

استخر صبا

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2582
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۶
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :ورزشگاه شهید امجدی (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
قم / قم

ورزشگاه شهید امجدی (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

هیجان با کارت تخفیف DS

2587
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۰/۱۴
پذیرنده DS
39%
کارت تخفیف DS :مجموعه آبی مخابرات فارس
مشاهده کنید
شیراز / خیابان قصردشت

مجموعه آبی مخابرات فارس

تخفیف های باور نکردنی

2858
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :استخر سرپوشیده باران(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

استخر سرپوشیده باران(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

تخفیف های باور نکردنی

2590
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :استخر صدف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

استخر صدف(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

تخفیف های باور نکردنی

2591
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :استخر 22 بهمن (شهید نصر)
مشاهده کنید
اصفهان

استخر 22 بهمن (شهید نصر)

تخفیف های باور نکردنی

2595
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :سالن ورزشی بوکس بانوان (طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اراك

سالن ورزشی بوکس بانوان (طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2647
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی کربلایی زاده(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان شهید باهنر (ناصریه سابق)

باشگاه ورزشی کربلایی زاده(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

تخفیف های باور نکردنی

2661
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۰
پذیرنده DS
28%
کارت تخفیف DS :استخر برج 2 قلویاقوت(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

استخر برج 2 قلویاقوت(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2666
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه تندرستی آروین(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جهاد

باشگاه تندرستی آروین(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2719
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :مجموعه ورزشی حورتن(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
تهران / پیروزی

مجموعه ورزشی حورتن(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2679
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۷
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی همتا
مشاهده کنید
كرمان / خیابان حافظ

باشگاه ورزشی همتا

هیجان با کارت تخفیف DS

2689
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۷
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :استخر حجاب
مشاهده کنید
قم / قم

استخر حجاب

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2696
اتمام تخفیف : ۹۷/۱۲/۰۱
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :باشگاه بیلیارد مارال(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

باشگاه بیلیارد مارال(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

تخفیف های باور نکردنی

2774
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۴
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :باشگاه سبلان(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
سبزوار

باشگاه سبلان(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2736
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۲
پذیرنده DS
26%
کارت تخفیف DS :استخر اشکان(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )
مشاهده کنید
كرمان / بلوار هوانیروز

استخر اشکان(طرف قراردادبا کارت تخفیف ds )

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2921
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱