ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان باکو

پذیرندگان کارت تخفیف DS - ورزش و باشگاه واستخر

پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی فرواک(شعبه ۲)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

باشگاه ورزشی فرواک(شعبه ۲)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2124
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی بانوان فرواک(شعبه ۱)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

باشگاه ورزشی بانوان فرواک(شعبه ۱)

تخفیف های باور نکردنی

2123
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی فرواک(شعبه ۳)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

باشگاه ورزشی فرواک(شعبه ۳)

تخفیف های باور نکردنی

2126
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۴/۳۱
پذیرنده DS
27%
کارت تخفیف DS :استخر افتاب
مشاهده کنید
یزد

استخر افتاب

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2157
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۲۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :استخرومجموعه ورزشی منظریه
مشاهده کنید
فردیس

استخرومجموعه ورزشی منظریه

تخفیف های باور نکردنی

2191
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۴/۲۷
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :استخر وسونای بزرگ الهیه
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

استخر وسونای بزرگ الهیه

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2196
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :استخراریکه البرز
مشاهده کنید
فردیس

استخراریکه البرز

هیجان با کارت تخفیف DS

2595
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی زیما ویژه بانوان
مشاهده کنید
همدان

باشگاه ورزشی زیما ویژه بانوان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2492
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۴/۰۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه ورزشی آفتاب ویژه بانوان و کودکان
مشاهده کنید
سمنان / بلوار قائم

باشگاه ورزشی آفتاب ویژه بانوان و کودکان

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2520
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۲۵
پذیرنده DS
17%
کارت تخفیف DS :استخر ستاره طلایی
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

استخر ستاره طلایی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2735
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :استخرکارگران
مشاهده کنید
همدان

استخرکارگران

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2770
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۰۵
پذیرنده DS
17%
کارت تخفیف DS :*باشگاه شهر(عضو کارت شتاب)
مشاهده کنید
اصفهان

*باشگاه شهر(عضو کارت شتاب)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2803
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
50%
کارت تخفیف DS :استخر مروارید
مشاهده کنید
تاكستان / علامه امینی

استخر مروارید

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2851
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۹
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :اولین مرکز تخصصی ماساژ و حمام ترکی در همدان
مشاهده کنید
همدان

اولین مرکز تخصصی ماساژ و حمام ترکی در همدان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3233
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :استخر و سونای کارگران
مشاهده کنید
الوند

استخر و سونای کارگران

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2999
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۷
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :آکادمی سروش اسکیت
مشاهده کنید
فردیس

آکادمی سروش اسکیت

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3018
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۲۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :خدمات ماساژ
مشاهده کنید
تنكابن

خدمات ماساژ

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3001
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مشاور مکمل های ورزشی
مشاهده کنید
شهريار / شهریار

مشاور مکمل های ورزشی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3046
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۲۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه تن پویان (بانوان)
مشاهده کنید
اصفهان

باشگاه تن پویان (بانوان)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3191
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باشگاه بدنسازی تن پویان
مشاهده کنید
اصفهان

باشگاه بدنسازی تن پویان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3204
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :استخر کوثر ملک شهر
مشاهده کنید
اصفهان

استخر کوثر ملک شهر

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3196
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :مجموعه ی ورزشی و تفریحی نشاط
مشاهده کنید
ماهدشت

مجموعه ی ورزشی و تفریحی نشاط

هیجان با کارت تخفیف DS

3231
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :مجموعه ورزشی آبشار باشگاه ستارگان شعبه یک و دو
مشاهده کنید
همدان

مجموعه ورزشی آبشار باشگاه ستارگان شعبه یک و دو

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3797
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۰
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :پارک آبی سو پارک
مشاهده کنید
ملارد

پارک آبی سو پارک

تخفیف های باور نکردنی

3408
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۳