ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان باکو

پذیرندگان کارت تخفیف DS - درمانی و پزشکی

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کلینیک پوست ، مو ،زیبایی
مشاهده کنید
ملارد

کلینیک پوست ، مو ،زیبایی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2166
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :ساختمان پزشکان سرو
مشاهده کنید
گرم دره / منطقه گرمدره

ساختمان پزشکان سرو

تخفیف های باور نکردنی

2221
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۲۷
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رها
مشاهده کنید
اصفهان

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رها

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2231
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۲۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :فیزیوتراپی سروش فارس
مشاهده کنید
شیراز / فلکه گاز

فیزیوتراپی سروش فارس

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2613
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۰
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی آنالیز
مشاهده کنید
شیراز / بلوار زند

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی آنالیز

تخفیف های باور نکردنی

2787
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۰
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :فیزیوتراپی مهرداد
مشاهده کنید
اصفهان

فیزیوتراپی مهرداد

تخفیف های باور نکردنی

2485
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :رها طب
مشاهده کنید
اصفهان

رها طب

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2485
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کیلینیک و درمانگاه شبانه روزی امان (دندانپزشکی_ تخصصی_ عمومی)
مشاهده کنید
اهواز / پاداد

کیلینیک و درمانگاه شبانه روزی امان (دندانپزشکی_ تخصصی_ عمومی)

هیجان با کارت تخفیف DS

2583
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :داش سالان آب دفع سنگ کلیه
مشاهده کنید
رشت

داش سالان آب دفع سنگ کلیه

تخفیف های باور نکردنی

2644
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :درمانگاه خیریه دارالشفاء ۱۴ معصوم(ع)
مشاهده کنید
كاشان

درمانگاه خیریه دارالشفاء ۱۴ معصوم(ع)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2640
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر خورسند
مشاهده کنید
لاهیجان

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر خورسند

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2659
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :مطب روانشناسی دکتر منصوره کوهی کار
مشاهده کنید
قم / قم

مطب روانشناسی دکتر منصوره کوهی کار

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2687
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فیزیوتراپی شفا طب
مشاهده کنید
تهران / نازی آباد

فیزیوتراپی شفا طب

هیجان با کارت تخفیف DS

2701
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۸
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مطب دندانپزشکی خانم دکترپروشک صدراشکوری
مشاهده کنید
چالوس

مطب دندانپزشکی خانم دکترپروشک صدراشکوری

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2722
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کالای پزشکی استادی
مشاهده کنید
فردیس

کالای پزشکی استادی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2738
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مطب دکتر سیمین بیکدلی
مشاهده کنید
فردیس

مطب دکتر سیمین بیکدلی

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2761
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :دندانپزشکی دکتر صفاریه
مشاهده کنید
سمنان

دندانپزشکی دکتر صفاریه

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2788
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :دکتر محمد مهجوری،متخصص جراح عمومی
مشاهده کنید
چالوس

دکتر محمد مهجوری،متخصص جراح عمومی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2839
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کلینیک داندانپزشکی شبانه روزی فردیس
مشاهده کنید
فردیس

کلینیک داندانپزشکی شبانه روزی فردیس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2885
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :خدمات ماساژ تخصصی ودرمان پوست بهار
مشاهده کنید
تنكابن / جمهوری

خدمات ماساژ تخصصی ودرمان پوست بهار

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2843
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مطب دکتر هوشنگ خزایی
مشاهده کنید
فردیس

مطب دکتر هوشنگ خزایی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2913
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۱/۲۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :عطاری و خشکبار پاشایی
مشاهده کنید
همدان

عطاری و خشکبار پاشایی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2886
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :دکتر شهره درویش زاده
مشاهده کنید
تهران / ولیعصر

دکتر شهره درویش زاده

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2940
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۱/۱۳