ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان باکو

پذیرندگان کارت تخفیف DS - درمانی و پزشکی

پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :درمانگاه  شبانه روزی  غدیر
مشاهده کنید
همدان

درمانگاه شبانه روزی غدیر

هیجان با کارت تخفیف DS

5933
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۱۳
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندانپزشکی رز
مشاهده کنید
اصفهان

کلینیک دندانپزشکی رز

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

5928
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۸/۱۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :فیزیوتراپی مهرداد
مشاهده کنید
اصفهان

فیزیوتراپی مهرداد

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

5749
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۸/۱۱
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :عطاری کاکتوسنگ
مشاهده کنید
کرج

عطاری کاکتوسنگ

تخفیف های باور نکردنی

5877
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۲۳
پذیرنده DS
35%
کارت تخفیف DS :دندانپزشک و جراح دکتر شقایق صادقلو
مشاهده کنید
آزاد شهر

دندانپزشک و جراح دکتر شقایق صادقلو

تخفیف های باور نکردنی

5832
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندان پزشکی حکیم نظامی
مشاهده کنید
اصفهان

کلینیک دندان پزشکی حکیم نظامی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

5842
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۸/۰۶
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :مرکز لیزر پوست ومو نازنین
مشاهده کنید
کرج

مرکز لیزر پوست ومو نازنین

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

5823
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کالای پزشکی و کفش طبی تریتا
مشاهده کنید
بابل / میدان کشوری

کالای پزشکی و کفش طبی تریتا

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

5870
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۲۸
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کالای پزشکی پویش طب
مشاهده کنید
بابل / میدان کشوری

کالای پزشکی پویش طب

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

6151
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۱۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :درمانگاه دندانپزشکی سینا  بروجـــن
مشاهده کنید
بروجن

درمانگاه دندانپزشکی سینا بروجـــن

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6472
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۱۱
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کلینیک ارتوپدی فنی حرکت
مشاهده کنید
بروجن

کلینیک ارتوپدی فنی حرکت

تخفیف های باور نکردنی

6045
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۱۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دندانپزشکی سلامت
مشاهده کنید
بابل / امیرکلا

دندانپزشکی سلامت

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

6138
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۱۰
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی توحید
مشاهده کنید
اصفهان

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی توحید

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

6128
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :تجهیزات پزشکی گنبد سلامت
مشاهده کنید
گنبد كاووس

تجهیزات پزشکی گنبد سلامت

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6450
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :چشم پزشکی دکتر پژمان خطیبیان
مشاهده کنید
همدان

چشم پزشکی دکتر پژمان خطیبیان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6383
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۲۸
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :تجهیزات پزشکی ، تشکری
مشاهده کنید
ساوه

تجهیزات پزشکی ، تشکری

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

6302
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :مرکز تخصصی چشم  دکتر ناصر عابدی
مشاهده کنید
همدان

مرکز تخصصی چشم دکتر ناصر عابدی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6613
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۲۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندانپزشکی دکتر غفاری
مشاهده کنید
بروجن

کلینیک دندانپزشکی دکتر غفاری

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

6607
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۳۱
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک دندانپزشکی دکتر توکلی
مشاهده کنید
یزد

کلینیک دندانپزشکی دکتر توکلی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

6453
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
40%
کارت تخفیف DS :دکتر زهرا جاودان
مشاهده کنید
اصفهان

دکتر زهرا جاودان

هیجان با کارت تخفیف DS

6668
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۵/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :مطب روانشناسی دکتر منصوره کوهی کار
مشاهده کنید
قم / قم

مطب روانشناسی دکتر منصوره کوهی کار

تخفیف های باور نکردنی

7904
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۶/۳۱
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :کلینیک فیزیوتراپی توانبخش
مشاهده کنید
قم / قم

کلینیک فیزیوتراپی توانبخش

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

10438
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۷/۳۰