ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان باکو

پذیرندگان کارت تخفیف DS - شیرینی کیک و قنادی و شکلات و قهوه

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرنی سرای شیرین عسل
مشاهده کنید
سمنان / بلوار قدس

شیرنی سرای شیرین عسل

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2158
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۱۸
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی الف شعبه سمنان
مشاهده کنید
سمنان / بلوار ۱۷ شهریور

شیرینی الف شعبه سمنان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2163
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۲۸
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای ونیز
مشاهده کنید
همدان

شیرینی سرای ونیز

هیجان با کارت تخفیف DS

2356
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۳/۱۳
پذیرنده DS
7%
کارت تخفیف DS :*اجیل وخواروبار(عضو کارت شتاب)
مشاهده کنید
اصفهان

*اجیل وخواروبار(عضو کارت شتاب)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2481
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۳۰
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :نانوایی سنگک رضوی
مشاهده کنید
بابل / چهارشنبه پیش

نانوایی سنگک رضوی

تخفیف های باور نکردنی

2486
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۲۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شيرينی سرای اميران
مشاهده کنید
همدان

شيرينی سرای اميران

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2550
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۲۴
پذیرنده DS
7%
کارت تخفیف DS :*هات دونات(تخفیف با کارت عضو شتاب)
مشاهده کنید
اصفهان

*هات دونات(تخفیف با کارت عضو شتاب)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2593
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل وخشکبار آذربایجان
مشاهده کنید
چالوس

آجیل وخشکبار آذربایجان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2869
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شهر آجیل
مشاهده کنید
كرمان / امام جمعه

شهر آجیل

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2888
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل بزرگمهر شعبه ۲
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

آجیل بزرگمهر شعبه ۲

هیجان با کارت تخفیف DS

2942
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل بزرگمهر شعبه ۳
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

آجیل بزرگمهر شعبه ۳

تخفیف های باور نکردنی

2951
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل بزرگمهر شعبه مرکزی
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

آجیل بزرگمهر شعبه مرکزی

هیجان با کارت تخفیف DS

2947
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :قنادی ارکیده
مشاهده کنید
ماهدشت

قنادی ارکیده

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2972
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۱
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی ناتلی لند
مشاهده کنید
ساوه / طالقانی

شیرینی ناتلی لند

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2992
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی و قند و قاووت صانع
مشاهده کنید
كاشان

شیرینی و قند و قاووت صانع

تخفیف های باور نکردنی

2965
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۹
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :قنادی وکماج پزی جامی
مشاهده کنید
همدان

قنادی وکماج پزی جامی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

3019
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سنتی کندو
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی سنتی کندو

تخفیف های باور نکردنی

3091
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی پرستو
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

قنادی پرستو

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3184
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۴
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای مادر
مشاهده کنید
چالوس

شیرینی سرای مادر

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3198
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کافه قهوه یونانی
مشاهده کنید
فردیس

کافه قهوه یونانی

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3210
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۷
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی گل وبلبل
مشاهده کنید
تكاب

شیرینی گل وبلبل

تخفیف های باور نکردنی

3241
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی مجلسی
مشاهده کنید
الوند

شیرینی مجلسی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3302
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کیک و شیرینی آریایی
مشاهده کنید
نجف آباد

کیک و شیرینی آریایی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3455
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۰/۲۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS : آجيل و خشكبار مصفا
مشاهده کنید
اصفهان

آجيل و خشكبار مصفا

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3358
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۷