ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - شیرینی کیک و قنادی

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی شیده
مشاهده کنید
اراك

قنادی شیده

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2344
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای حمید (شعبه مرکزی)(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان سرباز

شیرینی سرای حمید (شعبه مرکزی)(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2327
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دنیایی کیک و شیرینی خانگی تاتلی چیلک (سوغات گلستان)
مشاهده کنید
گرگان

دنیایی کیک و شیرینی خانگی تاتلی چیلک (سوغات گلستان)

هیجان با کارت تخفیف DS

2357
اتمام تخفیف : ۹۷/۰۸/۲۸
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی سنتی سوغات گرگان عطایی
مشاهده کنید
گرگان

شیرینی سنتی سوغات گرگان عطایی

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2436
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۲
پذیرنده DS
8%
کارت تخفیف DS :دسرشیرینى ترنم بهارى(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

دسرشیرینى ترنم بهارى(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

هیجان با کارت تخفیف DS

2504
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی بی بی
مشاهده کنید
رشت / بلوار قلیپور

شیرینی بی بی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2638
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شیراز / فضیلت

خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

تخفیف های باور نکردنی

2875
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۳۱
پذیرنده DS
8%
کارت تخفیف DS :شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
تهران / مسعودیه

شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2902
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۱
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای نو بهار گنبد
مشاهده کنید
گنبد كاووس

شیرینی سرای نو بهار گنبد

هیجان با کارت تخفیف DS

2788
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "
مشاهده کنید
سمنان

حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2857
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۰
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :کافه قنادی لاله زار
مشاهده کنید
اراك

کافه قنادی لاله زار

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3368
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت

شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3071
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی بهکاک ذرین
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی بهکاک ذرین

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2985
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرمال سرای قومس
مشاهده کنید
سمنان

شیرمال سرای قومس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3054
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی آرتمیس
مشاهده کنید
اصفهان

شیرینی آرتمیس

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3128
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :فروشگاه کامنوش گنبد
مشاهده کنید
گنبد كاووس

فروشگاه کامنوش گنبد

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3167
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۳
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3236
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای نانسی
مشاهده کنید
تاكستان

شیرینی سرای نانسی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3307
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی عسل بانو
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

قنادی عسل بانو

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3527
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نانوایی سنگک برکت
مشاهده کنید
شاهرود

نانوایی سنگک برکت

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3588
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کاک و فتیر تنوری مجن
مشاهده کنید
شاهرود

کاک و فتیر تنوری مجن

هیجان با کارت تخفیف DS

3362
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۴
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل چهارمغز گرگان
مشاهده کنید
گرگان

آجیل چهارمغز گرگان

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3408
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان
مشاهده کنید
گرگان

شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3711
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی حمید(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی حمید(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3857
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۴