ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - شیرینی کیک و قنادی

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی شیده
مشاهده کنید
اراك

قنادی شیده

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2709
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای حمید (شعبه مرکزی)(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان سرباز

شیرینی سرای حمید (شعبه مرکزی)(طرف قرار داد کارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2676
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۲
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :دنیایی کیک و شیرینی خانگی تاتلی چیلک (سوغات گلستان)
مشاهده کنید
گرگان

دنیایی کیک و شیرینی خانگی تاتلی چیلک (سوغات گلستان)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2710
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۸
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی سنتی سوغات گرگان عطایی
مشاهده کنید
گرگان

شیرینی سنتی سوغات گرگان عطایی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2795
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۲
پذیرنده DS
8%
کارت تخفیف DS :دسرشیرینى ترنم بهارى(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

دسرشیرینى ترنم بهارى(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2861
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۹
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی بی بی
مشاهده کنید
رشت / بلوار قلیپور

شیرینی بی بی

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3002
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شیراز / فضیلت

خشکبار وشیرینی فروشی ارمغان2(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3257
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۱/۳۱
پذیرنده DS
8%
کارت تخفیف DS :شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
تهران / مسعودیه

شیرینی سن سون(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

3287
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "
مشاهده کنید
سمنان

حلوا مسقطی شیراز" #طرف #قراردادبا #کارت_تخفیف ds "

هیجان با کارت تخفیف DS

3209
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۰
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :کافه قنادی لاله زار
مشاهده کنید
اراك

کافه قنادی لاله زار

تخفیف های باور نکردنی

3728
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت

شیرینی ماه بانو(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3454
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی بهکاک ذرین
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی بهکاک ذرین

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3336
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی آرتمیس
مشاهده کنید
اصفهان

شیرینی آرتمیس

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3478
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۷
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :فروشگاه کامنوش گنبد
مشاهده کنید
گنبد كاووس

فروشگاه کامنوش گنبد

هیجان با کارت تخفیف DS

3528
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۳
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی سرای گل نسترن قزوین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3584
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی سرای نانسی
مشاهده کنید
تاكستان

شیرینی سرای نانسی

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3675
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :قنادی عسل بانو
مشاهده کنید
ورامين / ورامین

قنادی عسل بانو

تخفیف های باور نکردنی

3888
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نانوایی سنگک برکت
مشاهده کنید
شاهرود

نانوایی سنگک برکت

تخفیف های باور نکردنی

3956
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۳
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کاک و فتیر تنوری مجن
مشاهده کنید
شاهرود

کاک و فتیر تنوری مجن

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

3722
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۰۴
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آجیل چهارمغز گرگان
مشاهده کنید
گرگان

آجیل چهارمغز گرگان

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

3761
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۵/۱۲
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان
مشاهده کنید
گرگان

شیرینی فروشی ساج طلایی گرگان

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

4082
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :شیرینی حمید(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

شیرینی حمید(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

4230
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۴
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :نان فانتزی مادر(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
گرگان

نان فانتزی مادر(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

هیجان با کارت تخفیف DS

4188
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۰۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست
مشاهده کنید
جهرم

لوازم قنادی و ظروف یکبار مصرف کیان پلاست

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

4246
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۴/۱۰