ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان باکو

پذیرندگان کارت تخفیف DS - رستوران سنتی وکترینگ و بیرون بر

پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران حاج قنبر
مشاهده کنید
زنجان

رستوران حاج قنبر

تخفیف های باور نکردنی

2160
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۵
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران لیا
مشاهده کنید
اصفهان

رستوران لیا

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2181
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران دیس
مشاهده کنید
زنجان

رستوران دیس

هیجان با کارت تخفیف DS

2271
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۳
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :آش و حلیم اصفهان
مشاهده کنید
نجف آباد

آش و حلیم اصفهان

تخفیف های باور نکردنی

2268
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران سنتی مجذوب
مشاهده کنید
تاكستان

رستوران سنتی مجذوب

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2402
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :اکبر جوجه شهسوار H.A.J
مشاهده کنید
تنكابن

اکبر جوجه شهسوار H.A.J

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2315
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۱۵
پذیرنده DS
7%
کارت تخفیف DS :سفره خانه و رستوران سنتی قصر ضیافت اهواز
مشاهده کنید
اهواز / سایر مناطق اهواز

سفره خانه و رستوران سنتی قصر ضیافت اهواز

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2319
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۸
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :تهیه ی غذای سالم
مشاهده کنید
قم / قم

تهیه ی غذای سالم

هیجان با کارت تخفیف DS

2315
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۹
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :تهیه غذای 20
مشاهده کنید
قم / قم

تهیه غذای 20

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2307
اتمام تخفیف : ۹۹/۱۱/۳۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کبابسرای ماه
مشاهده کنید
رشت

کبابسرای ماه

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2313
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۶
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :جگرکی محسن
مشاهده کنید
زنجان

جگرکی محسن

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2401
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۵
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :رستوران شاندیز راز
مشاهده کنید
تهران / نازی آباد

رستوران شاندیز راز

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2337
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۰۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران چکاوک
مشاهده کنید
نجف آباد

رستوران چکاوک

هیجان با کارت تخفیف DS

2374
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران سراشپز
مشاهده کنید
نجف آباد

رستوران سراشپز

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2431
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۲/۳۱
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :آش دربند
مشاهده کنید
زنجان

آش دربند

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2364
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۱
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :طباخي كاج
مشاهده کنید
تهران / تهران پارس

طباخي كاج

هیجان با کارت تخفیف DS

2389
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۱/۱۸
پذیرنده DS
25%
کارت تخفیف DS :طباخى كاج
مشاهده کنید
تهران / پاسداران

طباخى كاج

هیجان با کارت تخفیف DS

2394
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۱/۱۹
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :رستوران و چایخانه ی سنتی حاج داداش
مشاهده کنید
زنجان

رستوران و چایخانه ی سنتی حاج داداش

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2403
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۷
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :باغ،رستوران،کافه و سفره خانه پایتخت
مشاهده کنید
همدان

باغ،رستوران،کافه و سفره خانه پایتخت

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2494
اتمام تخفیف : ۹۹/۰۱/۰۱
پذیرنده DS
13%
کارت تخفیف DS :طعم های خانگی تیکا
مشاهده کنید
ساري / فرهنگ

طعم های خانگی تیکا

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2403
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۸
پذیرنده DS
30%
کارت تخفیف DS :مجموعه رستوران هزار و يك شب کیش
مشاهده کنید
كيش / ميدان اميركبير

مجموعه رستوران هزار و يك شب کیش

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2464
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۱۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :چلوکبابی ساطوری بناب آذربایجان
مشاهده کنید
فردیس

چلوکبابی ساطوری بناب آذربایجان

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2407
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۸
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران و سفره خانه سلمان خان
مشاهده کنید
چالوس

رستوران و سفره خانه سلمان خان

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2419
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کباب سرای جگرگوشه
مشاهده کنید
نوشهر

کباب سرای جگرگوشه

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2454
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۲/۲۸