ثبت آگهی نزدیکترین ها جدیدترین ها ثبت نام
شهر تهران استان تهران شهرستان ها
استانبول ترکیه ایروان ارمنستان

پذیرندگان کارت تخفیف DS - رستوران سنتی وکترینگ و بیرون بر

پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :باغ رستوران همنشین
مشاهده کنید
اصفهان

باغ رستوران همنشین

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2132
اتمام تخفیف : ۹۸/۱۰/۲۰
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران آقای الف
مشاهده کنید
كرمان / بلوار حمزه

رستوران آقای الف

تخفیف های باور نکردنی

2161
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۶
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران کوک
مشاهده کنید
آمل / اکسین شمال

رستوران کوک

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2149
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۹/۲۷
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کبابی گلپایگان
مشاهده کنید
شهريار / شهریار

کبابی گلپایگان

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2140
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۰
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :کترینگ مسترفود
مشاهده کنید
تهران / صادقیه

کترینگ مسترفود

تخفیف های باور نکردنی

2179
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۲۰
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران شاندیز اسفندیار(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
شهر قزوین / سطح شهر

رستوران شاندیز اسفندیار(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2636
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۳/۲۹
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :تهیه غذای کلبه شمال
مشاهده کنید
كرمان / پارک نشاط

تهیه غذای کلبه شمال

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2326
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۵
پذیرنده DS
5%
کارت تخفیف DS :رستوران و چایخانه سنتی وکیل کرمان
مشاهده کنید
كرمان / بازار بزرگ کرمان

رستوران و چایخانه سنتی وکیل کرمان

تخفیف های باور نکردنی

2398
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۰۲
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران سنتی ستوده
مشاهده کنید
كاشان

رستوران سنتی ستوده

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2485
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۲۵
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :تهیه غذای نیکو شعبه(۲) (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
سبزوار

تهیه غذای نیکو شعبه(۲) (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

هیجان با کارت تخفیف DS

2522
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۷
پذیرنده DS
15%
کارت تخفیف DS :رستوران آراخان (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

رستوران آراخان (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2602
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۸/۱۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کافه کباب کلبه(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
اصفهان

کافه کباب کلبه(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2583
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۱۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :طبخ ماهان فارس
مشاهده کنید
شیراز / قصردشت

طبخ ماهان فارس

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2955
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۲/۲۸
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :کترینگ صدف (طرف قرار دادکارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
كرمان / خیابان امام جمعه

کترینگ صدف (طرف قرار دادکارت تخفیف DS)

هیجان با کارت تخفیف DS

2685
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۷
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :رستوران شاه نشین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
یزد

رستوران شاه نشین(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

آرامش و رفاه با کارت تخفیف DS

2725
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :مجموعه غذایی توت فرنگی(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)
مشاهده کنید
یزد

مجموعه غذایی توت فرنگی(طرف قرار داد کارت تخفیف DS)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2716
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۷/۰۴
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :اکبر دیزی (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
رشت / ضیابری

اکبر دیزی (طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، رفاه و آرامش

2833
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۵
پذیرنده DS
20%
کارت تخفیف DS :سفره خانه سنتی انارستان جلین
مشاهده کنید
گرگان

سفره خانه سنتی انارستان جلین

هیجان با کارت تخفیف DS

2843
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۳
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران تاج طلایی(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
سبزوار

رستوران تاج طلایی(طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

2893
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۲۲
پذیرنده DS
9%
کارت تخفیف DS :چلوکباب عادل (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)
مشاهده کنید
سبزوار

چلوکباب عادل (طرف قرار دادکارت تخفیف ds)

ارتقای سطح رفاه، کارت تخفیف DS

3192
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۰۷
پذیرنده DS
12%
کارت تخفیف DS :غذا خونگی ریحون
مشاهده کنید
كرمان / بلوار پزشک

غذا خونگی ریحون

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2914
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :نان داغ کباب داغ بستکی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / شهرک باهنر

نان داغ کباب داغ بستکی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

جامعه مجازی کارت تخفیف DS

2895
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶
پذیرنده DS
10%
کارت تخفیف DS :رستوران چلوچی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)
مشاهده کنید
كرمان / بلوار جمهوری

رستوران چلوچی(طرف قرار داد کارت تخفیف dscard)

کارت تخفیف DS، جامعه مجازی DS

2915
اتمام تخفیف : ۹۸/۰۶/۱۶